LGS Hazırlık

LGS'ye Nasıl Hazırlıyoruz?

Öğrenciler, 5. 6. ve 7. sınıfın ikinci yarısına kadar halen somut varlıklardan faydalanarak öğrenirler. Dolayısıyla yapılan her etkinlik maksimum düzeyde somutlaştırılır. 7. sınıfın ikinci yarısından sonra soyut işlemler evresine gireceklerinden somut-soyut köprüsü kurularak ve gidiş gelişler sağlanarak verimli çalışmalar yapılır.

Ruhsal olarak ergenlik dönemine ön hazırlık ve ergenlik bu çağda olacağından bireyler ailesinin öğretmenlerinin ve arkadaşlarının ilişkileri titizlikle gözlenip gerekli önleyici tedbirler alınır ve öğrenme etkinliklerine bu alt yapı hazırlandıktan sonra başlanır. Yargı ve değer gelişimi (ahlaki gelişim) artık mikro çevreden mezo, egzo ve makro çevreye göre de şekillenmeye başlar, dolayısıyla bu çevrelerinde bireyin gelişim ve öğrenmesinde olumlu ya da olumsuz etkileri kurumumuzca titizlikle incelenir gerekli önlemler alınıp aileler bilgilendirilir.

https://www.genkursmerkezi.com/wp-content/uploads/2021/08/gen-kurs-merkezi-lgs-hazirlik.jpg

Bu yaş grubunda derse girecek öğretmenlerde;

  1. Mesleki donanımın üst düzey olması
  2. Pratik zekâ
  3. Espri gücü
  4. Özgüven, motivasyon ve konsantrasyon yüksekliği
  5. Liderlik
  6. Ana dili etkili kullanma
  7. Genç psikolojisi konusunda üst düzey bilgiye sahip olma
  8. Dost öğretmen modeli gibi özelliklere dikkat edilir.

Gen Kurs Merkezi’nde ister özel ders ister grup özel ders konseptiyle LGS hazırlık dönemine kayıt olabilirsiniz. Gen’de sınava hazırlık süreci birebir ders konsepti ile geliştirilmiş olup öğrencilerimizin sınav konularını, aynı dönem içerisindeki okul yazılı çalışmaları ve ders sonraları etüt çalışmaları ile desteklenmektedir. Öncelikli hedefimiz, öğrencilerimiz için okul derslerine paralel olarak takip edilen müfredat ile bu dönemi daha verimli hale getirmektir.

Bu sayede öğrencimiz hem okul derslerine takviye eğitim almakta hem de dönem sonunda gireceği sınava hazırlık aşamasını geçirmektedir. Öğrencilerimizin içinde bulunduğu eğitim dönemi içerisindeki yazılı dönemleri takip edilerek bu dönemlerde yazılı çalışmaları yapılmakta ve okul notlarına pozitif etki sağlanmaktadır.

Bunun yanı sıra verimli bir sınava hazırlık dönemi için olmazsa olmaz pratik soru çözümleri, konu anlatımları, test kitapçıkları ve farklı kaynaklardan MEB tarafından sınava eşdeğer görülen deneme sınavları belirlenen tarihlerde toplu şekilde yapılmaktadır. Öğrencilerimizden veya velilerimizden gelen özel talepler doğrultusunda bireysel olarak da deneme sınavları yapılmaktadır